فرم قرارداد دستگاه خشک کن

میوه و سبزیجات

(وکیوم درایر)

ماده 1- طرفین قرارداد

این قرارداد فی ما بین شرکت بهدانه میرود به نشانی بابلسر- شهرک صنعتی میرود فاز 2 و شماره تماس 01135722078 که در این قرارداد طرف اول (فروشنده) نامیده می شود و خانم/آقای ...........................................متولد................... فرزند ................. با شماره ملی ........................................ به نشانی .............................................................................................................................. و شماره تماس ................................. که دراین قرارداد طرف دوم (خریدار) نامیده می شود به شرح زیر منعقد می گردد.

تبصره: آدرس اعلامی از سوی طرفین اقامتگاه قانونی محسوب شده و کلیه مکاتبات به این آدرس اعلام می گردد. طرفین مکلفند هرگونه تغییر آدرس مربوطه را کتبا به طرف دیگر اعلام نمایند.

ماده 2- موضوع قرارداد

عبارت است از فروش 1 دستگاه وکیوم درایر مدل..............NM-باشد.

ماده 3- مدت قرارداد

تاریخ شروع قرارداد از زمان عقد و پرداخت مرحله اول قرارداد طبق ماده 5 همین قرارداد، به مدت حداکثر........روز کاری می باشد.

ماده 4- مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد...................................ریال می باشد که طبق ماده 5 این قرارداد توسط طرف دوم پرداخت می شود.

ماده 5- نحوه پرداخت

 70 درصد مبلغ کل قرارداد در زمان عقد قرارداد.

 30 درصد مبلغ کل قرارداد، 48 ساعت قبل از تحویل دستگاه.

ماده6 تعهدات طرف اول 

   طرف اول متعهد می گردد که موضوع قرارداد را به نحو مطلوب و در چهارچوب توافق به عمل آمده انجام دهد.

ماده 7- تعهدات طرف دوم

 طرف دوم متعهد می گردد که مبالغ ذکر شده در این قرارداد را مطابق ماده 5 پرداخت نماید تا طرف اول جهت انجام موضوع قرارداد با مشکل مواجه نگردد.

ماده 8 سایر تعهدات:

هزینه حمل نقل بر عهده طرف دوم قرار داد می باشد.

 قرارداد برای هر کدام از طرفین غیر قابل فسخ و فقط با توافق و تراضی طرفین کامل قابل فسخ می باشد.

ماده 9 – فورس ماژور:

در زمان وقوع فورس ماژور از جمله (زلزله، سیل، تصادف، فوت و سایر موارد نا به هنگام) مراتب به طرف دیگر قرارداد اعلام و پس از توافق طرفین قرارداد فسخ می گردد.

ماده 10- فسخ قرارداد

طرف دوم تا 48 ساعت می تواند جهت فسخ قرارداد اقدام نماید، در غیر این صورت فسخ قرارداد بعد از زمان تعیین شده 10% از مبلغ کل قرارداد کسر و به حساب طرف اول قرارداد منظور می گردد.

                     ماده 11- اعتبار قانونی قرارداد و تعداد نسخ

   این قرارداد در یک صفحه، 11ماده یک تبصره و 2 نسخه تدوین گردیده و در تاریخ .......................... صادر و مبادله امضا و تایید گردیده و تمام آن کلیه نسخ آن اعتبار یکسان دارند.

         طرف اول                                                                              طرف دوم

                             امضاء                                                                         امضاء

كانال اطلاع رسانی تلگرامی

 

اينستاگرام

 

فيلم آموزشي استفاده از دستگاه

اطلاعات تماس

آدرس: مازندران، بابلسر، شهرک صنعتی میرود فاز دو
تلفن:1135722079 (98+)
تلفكس:1135722078 (98+)
وب سايت:www.behdooneh.com
ايميل:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید